מכרזים

ברוכים הבאים לקריית התרבות נס ציונה

המקום בו תרבות, אמנות וחינוך נפגשים

 

  קול קורא 
להפעלת קפיטריה
במרכז בית הפנאי בנס-ציונה


חברת מוסדות חינוך ותרבות נס ציונה בע"מ (חל"צ) מזמינה בזאת מציעים,
העומדים בתנאי הסף, להגיש הצעתם במסגרת "קול קורא" להפעלת
קפיטריה/דלפק שירות מהיר במרכז בית הפנאי ברחוב משה לוי 6, נס-ציונה.
ניתן לעיין ולרכוש את מסמכי קול קורא במשרדי החברה ברחוב השריון 1, נס-ציונה
וזאת בתיאום מראש בטלפון 08-9304124.
ניתן להפנות שאלות הבהרה בכתב למזכירת החברה, גב' ג'ני מרגוליס,
באמצעות דוא"ל jenym@ktnz.org.il עד ליום 26.2.18 בשעה 12:00.
רק תשובות החברה בכתב תחייבנה את החברה. 
באפשרות המציעים לתאם סיור במרכז בית הפנאי,
בתיאום עם מזכירת החברה וזאת עד ליום 22.02.2018.
המועד האחרון להגשת הצעות הוא יום 08.03.17 בשעה 12:00.


אלכס פיאלקו
מנכ"ל

מערכת כרטיסים מערכת למכירת כרטיסים